Stressforløb

Har du stress-symptomer?

Belastningsreaktioner af langvarig stress kan komme til udtryk på mange forskellige måder.

Nogle af de mest almindelige symptomer på stress kan være:

Søvnproblemer, tab af hukommelse, koncentrationsbesvær, angst, irritabilitet, nedtrykthed, håbløshed, ubeslutsomhed, rastløshed mm.

Fysisk kan det fx vise sig i form af:

Hovedpine, hjertebanken, svimmelhed, mavesmerter, træthed, svedeture, kvalme, forstoppelse eller diarré, åndedrætsbesvær, muskelspændinger, hyppig vandladning, brystsmerter mm.

Stresstilstande kan opstå, når livet rammer os. Det kan fx ske ved skilsmisse, dødsfald eller andre rystende oplevelser.

Vi kan også rammes af stress, når vi fx på arbejdspladsen oplever, at der bliver stillet urimelige og uopnåelige præstationskrav og når vi føler os magtesløse i forhold til at kunne indfri de høje krav.

Stress ses også i forbindelse med ledighed – i form af ledighedsstress, hvor systemet stiller borgeren i lignende situationer. Der bliver nogle gange stillet meningsløse, uopnåelige krav og derfor kan man ende i selvsamme magtesløshed og med en følelse af mindreværd.

Magtesløsheden og frustrationen over ikke at være herre i eget liv, aktiverer således krybdyrshjernen, som er den del af hjernen, der fortæller os, at der er fare på færde og som giver anledning til, at vi enten går i kamp, flugt eller lammelse/frys. Når vi befinder os i en sådan form for alarmberedskab i en længere periode, begynder ovenstående symptomer at optræde. Vi er med andre ord ikke bygget til at kunne være i stressede situationer i lange perioder.  

Hvordan foregår et stress-forløb?

Hos Valentin Psykoterapi gør jeg ofte brug af NADA-metoden (her kan du læse lidt om, hvad NADA er?) for at hjælpe mine klienter med at få mere ro på nervesystemet. Når der er mere ro hos klienterne, har de ofte bedre adgang til egne følelser, mere ro på tankerne og kommer derfor i bedre kontakt med dem selv, hvilket skaber et bedre fundament for det terapeutiske arbejde. Som terapeut oplever jeg ofte en mere fokuseret kontakt til mine klienter, når de har fået mere ro på nervesystemet. Det er naturligvis helt op til dig, om du har lyst til, at vi inddrager NADA i terapien.

Lær at sætte grænser og sige nej!

Stress opstår ofte, når vi ikke er i kontakt med os selv og dermed selv kan mærke, hvornår nok er nok. Når vi ikke kan mærke, hvor vores grænser går, er det svært at passe ordentlig på os selv. Derfor arbejder vi i terapien med at lære at mærke efter og få sat tydelige grænser i relationer. Det er et meget vigtigt skridt hen imod bedring at få lært at sætte tydelige grænser og på den måde få en oplevelse af at komme ud af magtesløsheden og kamp, flugt- eller lammelses-tilstanden.